Home Grupa III MĄDRE SOWY Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na kwiecień
Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na kwiecień Drukuj

Czysta Polska

 

Uświadamiamy ważności i poszanowania życia na ziemi w każdej postaci i formie

 

Mój i twój kraj

 

Nabywanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej. Poszanowanie odmienności innych ludzi poprzez poszukiwanie wspólnych wartości. Uczenie nawiazywania serdecznego kontaktu z innymi osobami. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

 

Wielkanoc

 

Poznawanie społeczności społeczno - kulturowej poprzez poznawanie tradycji rodzinnych, regionalnych. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

 

 

Mój kraj - Polska

 

Kształtowanie uczuć przywiązania i miłości do ojczyzny. Zapoznanie z wybranymi fragmentami rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej kraju oraz regionu